Privacywetgeving

Privacywetgeving (AVG/GDPR)

Hoe gaat het bestuur van Vrienden van de Krukas (V.v.d.K) met de persoonsgegevens van de leden /vrijwilligers om?

De persoonsgegevens worden in het ledenbestand bewaard. Dit bestaat uit naam, adres, woonplaats, leeftijd, email adres, telefoonnummer, IBAN nummer en foto’s.

Naam en adres gegevens: Worden gebruikt voor contact met de leden voor het versturen van het clubblad en bij evenementen waar men zich voor opgeeft. Deze gegevens worden verwijderd na beëindiging van het lidmaatschap. Gegevens en foto’s die gebruikt zijn op de website en in het clubblad kunnen niet verwijderd worden.

Leeftijd: Wordt gebruikt voor het leeftijdsverloop van de leden, de toekomst en de junior leden.

Email adres: Het email adres wordt gebruikt (in bcc) voor contact met de leden door middel van het versturen van aankondigingen, wijzigingen of herinneringen.

Telefoonnummer: Wordt voornamelijk gebruikt om direct contact met leden mogelijk te maken.

IBAN nummer: Dit wordt gebruikt voor de inning van de jaarlijkse contributie via incasso van diegenen die ons daarvoor gemachtigd hebben.

Foto’s: Foto’s worden op evenementen en toertochten genomen en worden gebruikt voor het clubblad en de website. Leden worden geacht hiermee akkoord te zijn.

Datalek: Bij een datalek wordt contact opgenomen met de betrokkene.

 

Al deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en enkel gebruikt door bestuursleden.