Agenda

Activiteiten van V.v.d.K. 2023

7 januari Praatmiddag, Dorpshuis Idskenhuizen.

11 maart Der op ût. 

31 maart Jaarvergadering, Dorpshuis Idskenhuizen.

? April, Ploegen.

24 juni Historische dag, Sloten. 

? Augustus,  Maaien Harich. 

 

 

Bij alle evenementen weten wij graag hoeveel  deelnemers wij kunnen verwachten. daarom wordt voor ieder evenement/ activiteit een e-mail verstuurd voor opgave.

Tijdens de activiteiten/ evenementen respecteren wij de dan geldende RIVM maatregelen, en nemen die ook zo goed mogelijk in acht. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de naleving.

Opgeven mailto:infovvdk@gmail.com of stuur een briefje naar de ledenadministratie.

Het bestuur

                                                                                        

.