Agenda

2019

September   

14; Nazomeren in Lemmer;    opgave formulier Nazomeren Lemmer

14; Ryptsjerkster Trekker en Bosbouw Evenement. tel: 06-40339594   

Oktober        

12; Oldtimershow Sint-Johannesga. E.O. Opgave bij Henk, infovvdk@gmail.com                                                                                                                              

2020

Januari

11; Praatmiddag V.v.d.K.

Maart

14; D’r op Ut met V.v.d.K.

27; Jaarvergadering