Lidmaatschap

Lidmaatschap en Contributie: Het lidmaatschap loopt van 1 maart t/m 28 februari. De contributie bedraagt door middel van machtiging aan V.v.d.K € 22,00 per jaar, en zal in de maand maart van uw rekening worden geschreven. Indien U er voor kiest, zelf de contributie over te maken, dan kunt u dat in januari doen, door  € 22,00 over te maken op IBAN nummer NL50.RABO.0305.2755.18 t.n.v. Vrienden van de Krukas Na deze periode krijgt u een nota toegestuurd. Nota € 23,00, deze betaling binnen drie weken na ontvangst te voldoen! En voor gezinslid/ Steunend lid € 11,00

Lid worden: Heel eenvoudig, klik hier en print het formulier na het invullen stuur het op naar de ledenadministratie.

Opzeggen: Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, doet u dat dan schriftelijk of via de e-mail aan de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende jaar.